Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

Inbjudan till ett öppet AA-möte

Det kanske bästa sättet att få veta vad AA är och vad vi gör är att gå på ett öppet möte. Vilka möten som är öppna och vilka som är slutna är tydligt markerat i vår möteskalender. Till öppna möten är vem som helst välkommen. Till slutna möten är de välkomna som har en önskan att sluta dricka. Massmedia har en stående inbjudan till öppna AA-möten.
 

▸ Sök upp ett öppet möte nära dig