Större text
Behöver du eller en vän hjälp?

Ring eller e-posta vår jour 11-13, 18-20.

08-720 38 42 help@aa.se
Huvudmeny

Kretssamvetsmöte, krets 5 östra

Typ: 
Kretsmöte
Plats: 
Höjdargruppen
Adress: 
Blecktornsgränd 13
Tid: 
28/1 2020 18:30
Ort: 
Stockholm
Arrangör: 
AA Krets 5 i Östra regionen
Kretsen inleder verksamhetsåret 2020 med ett samvetsmöte.

Kretsen söker samtidigt att tillsätta serviceuppdragen som ordförande samt vice kassör. Samtliga grupper ombeds även att utse en "sjukhusansvarig" som ska fungera som kontaktperson för kretsens nya uppdrag på Maria Prima (skriv till kretsen om ni har frågor kring detta: kretsfemostraregionen@gmail.com).