Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

Gruppservicemöte Krets 5 i Östra Regionen

Typ: 
Kretsmöte
Plats: 
AA Servicekontor
Adress: 
Bolidenvägen 20
Tid: 
25/4 2017 18:30 till 20:00
Postnummer: 
121 63
Ort: 
JOHANNESHOV
Arrangör: 
AA Krets 5, Östra Regionen
Gruppservicemöte - beslut i gruppfråga, nomineringar till förtroendeposter. "Nykomligen och sponsorskapet".

Önskemål om att representanterna inhämtar Gruppernas uppfattningar inför kommande beslut: 1) Kretsens "Vän till AA", om kretsen ska prova, och dennes ev tänkta uppgifter i kretsen. 2 &3) Kandidater till vice ordförande samt vice sekreterare i Krets 5 4 & 5) Nomineringar till vice ordförande samt vice sekreterare i AA, Östra Regionen Övrig diskussionspunkt: -Trad 5: Hur tar vi hand om nykomlingar? Bland annat: -Är det en bra idé att exempelvis ha 12 sponseer? På vilka sätt kan det vara till gagn för sponsorns egna fortsatta Tolvte-stegsarbete? Är det optimalt för nykomlingens tillfrisknande att vara en i dussinet?