Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

AA Östraregionen

Typ: 
Regionmöte
Plats: 
Malmgården
Adress: 
Kristinehovsgatan 2, Stockholm
Tid: 
26/2 2017 12:00 till 15:00
Ort: 
Stockholm
Arrangör: 
AA Östra Regionen
Regionmötet är till för alla kretsar och grupper, kom med och bli inspirerade att gå in i servicearbetet. Tänk på att det är bra för både miljön och AA att samåka, så fyll edra bilar med AA vänner till Regionmötet.