Större text

TELEFONJOUR: 08-720 38 42

Arkiv

AA i Sverige etablerades 1956 och vårt arkiv täcker tiden från etableringen fram till idag. Ett stort internationellt arkiv finns hos AA GSO General Service Office i New York, www.aa.org, se under rubriken: Archives & History. Det internationella arkivet täcker tiden från AA:s grundande 1935 fram till idag.

AA:s arkiv i Sverige vänder sig till medlemmar i AA och utomstående som vill fördjupa sig i AA:s grunder och utveckling i Sverige.

För utomstående gäller att de måste skriva under en personlig försäkran att de följer AA:s anonymitetsprincip innan de kan få tillgång till arkivet. I protokoll och liknande dokument kan finnas AA-medlemmars fullständiga namn som inte får användas utanför AA.

Den som vill få tillgång till arkivet måste först göra en skriftlig ansökan till AA:s Servicekontor. Kontaktuppgifter finns på annan plats på denna hemsida. Material från arkivet får inte avlägsnas från AA:s Servicekontor men får kopieras och skannas. Kopiator och skanner finns på Servicekontoret.

Arkivet innehåller protokoll från central service inom AA, publicerade böcker och tidskrifter och allehanda historiska dokument. En stor del av senare års arkiv finns även elektroniskt.

Aktuell innehållsförteckning:

Servicebladet
Servicekonferens
Förtroenderådet
Kommittéer
Förlaget / Styrelsen
Årsmöte
Regioner
Servicehandboken

Arbetet med arkivet forsätter vilket innebär att innehållsförteckningar kompletteras och förbättras och att allt fler äldre dokument skannas och lagras elektroniskt.